Iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Klajoklė saulė” iliustracijų ciklo, III, IV, V, VI

Rimtautas Gibavičius