Vilniaus apylinkės

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)