Deganti žirafa. Iš ciklo „Žmogiškos džiunglės”

Salvadoras Dali (Salvador Dali)