Kaligrafinio teksto projektas (pagal K. Šimonio eiles)

Kazys Šimonis