Iš ciklo „Žmonės ir likimas” V

Vincas Kisarauskas