Sėdintis prieš langą

Povilas Ričardas Vaitiekūnas