Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais (Dvi figūros)”

Vytautas Baltramiejus Valius