Vilniaus motyvas su Mažąja baroko sale (Bonifratų bažnyčia)

Feliksas Bulaka