Krokuvietė

Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki)