Gutenbergo Biblijos („42-jų eilučių” Pelplino egzemplioriaus) faksimilinis leidinys

Nepriskirtas