Žydėk, Tėvyne. Iš ciklo „Lietuvos poetai apie revoliuciją”

Aldona Skirutytė