Koplyčia prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios

Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki)