Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę”

Nepriskirtas