Peizažas su koplyčia ir koplytstulpiu

Ignas Budrys