Įvairių fotografijų etnografine tematika rinkinys, 40 vnt.

Balys Buračas