Debesys virš Pažaislio pievos

Povilas Ričardas Vaitiekūnas