Vilniaus vaizdas nuo A. Mickevičiaus skvero pusės

Jeronimas Čiuplys