Lietuvių mūšis su švedais ties Pilypavu 1656 metų spalio 12 dieną

Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas