Antkapinis grafo Tiškevičiaus paminklas Raudondvaryje

Juozas Kėdainis