TDS (Trijų dimensijų serija) #32

Kazimieras Žoromskis