D'un bel Orient (Gražieji Rytai) - iš ciklo pagal Omaro Chajamo rubajus

Pranas Gailius