Dariui ir Girėnui atminti

Gražina Didelytė - Abaravičienė