Nuo kryžiaus nuėmimas

Vytautas Kazimieras Jonynas