Vilnius, Aušros Vartai

Jolanta Teišerskytė-Stoškienė