Nevėžis ties Raudondvariu

Antanas Žmuidzinavičius