Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore)

Petras Kalpokas