Bonne anniversaire. Iš ciklo „Adret” (Saulėkaitoje)

Pranas Gailius