Žmonės prie paveikslo

Povilas Ričardas Vaitiekūnas