Lietuvaitės portretas (panelė Janina Irena Medinytė)

Rimtas Kalpokas