Docento M.K. portretas

Bronė Mingilaitė - Uogintienė