Vilniaus motyvas su šv. Jono bažnyčia

Aloyzas Stasiulevičius