A. Žmuidzinavičiaus paveikslo „Dzūkų kaimelis” (1910) kopija

Antanas Rūkštelė