6 linoraižinių rinkinys.Vilniaus fabrikai /Nauja detalė Lietuvos peizaže /Nauja detalė Lietuvos peizaže II var. /Alma Ata auga /Vilniaus vandens lelijos /Lietuvos keliais.

Adomas Matuliauskas (vyresnysis)