Iliustracija J. Chodzkos „Kvestoriaus užrašams” (Ignacy Chodźko, „Pamiętniki kwestarza”) iš „Album de Wilna” (2 ser., 4 kn., nr. 45)

Jonas Kazimieras Vilčinskis