Album Widoków gubernij Grodzieńskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Kowieńskiej, WoÅ‚yńskiej, Podolskiej, Kijowskiej, Witebskiej i Mochilowskiej w trzech seryach

Napoleonas Orda