Baltramiejaus bažnytėlė Užupyje, Vilniuje

Antanas Kučas