Lietuviškų pasakų iliustracijų rinkinys

Adolfas Vaičaitis