Laivai prieplaukoje

Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky)