Įvairių dokumentų ir eskizų archyvas

Mstislavas Dobužinskis