Vilnius. Vėlyvasis barokas

Vytautas Baltramiejus Valius