Eskizų rinkinys (animalistiniai, liaudies skulptūros piešiniai bei aktai), 91+2 vnt.

Daliutė Ona Matulaitė