2 Aišbės apsakymo „Brička” iliustracijos

Antanas Kučas