Skulptorių Juozo Kėdainio, Juozo Mikėno ir Konstantino Bogdano portretų eskizai

Napoleonas Petrulis