Iliustracija pasakai „Žmogus ir slibinas”

Adolfas Vaičaitis