Iliustracija pasakai „Poteckis ir šlėkta”

Adolfas Vaičaitis