Juozapota sapnavo. Iliustracija J. Biliūno „Liūdnai pasakai”

Mečislovas Bulaka