Nevos krantinė su Sfinkso statula Sankt Peterburge (litografijos projektas)

Mstislavas Dobužinskis