Prano Juozapo žemė, Belo sala, iš ciklo „Dingusių poliarinių ekspedicijų pėdsakais”

Juozas Kazlauskas