Graži kaip atpildas diena, švelni kerštaujanti naktis

Jonas Gasiūnas