Tautos diena Molėtuose 1938 m. (Žydų bendruomenė sveikina prez. A. Smetoną)

Kazys Daugėla